Pedagogia Respectuosa

La pedagogia respectuosa és un paradigma educatiu que es basa en les autentiques necessitats i ritmes de l'ésser humà.

Treballem

des de l'absoluta certesa del SER COMPETENT que cada humà porta dins i que externalitza de maneres molt variades segons el context en el qual es desenvolupa. Implica una MIRADA OBERTA a una gran ventall de possibilitats i maneres de fer.

Advoca

per una educació SENSE CÀSTIGS NI RECOMPENSES on l'adult treballa de manera constant per un creixement personal conscient. Des d'aquí, acompanya des de l'escolta activa i una COMUNICACIÓ NO VIOLENTA.

Confiem

en l'AUTOREGULACIÓ com la brúixola interna amb la qual cada persona es mou pel món de manera autònoma d'acord amb el seu nivell de desenvolupament adquirit.

Mirem

a les persones com a éssers suficients en si mateixos pel que són AQUÍ I ARA sense jutjar-los pel que encara no han aconseguit.

Promou

el JOC i les relacions humanes des d'una LLIBERTAT lligada a un profund sentiment de RESPONSABILITAT i AUTONOMIA humana.

Des d'aquí...

les persones ens expressar-nos curioses, cooperatives, creatives, actives, crítiques, participatives i sobretot estimades. SENTIR-NOS ESTIMADES és la base de l'ésser i l'alegria; amb aquesta base ens encaminem amb confiança a l'aventura de trobar cadascuna la seva passió o camí de vida; i ens sentim en HARMONIA AMB LA VIDA.

Scroll to Top